Перекласти сторінку

ПРОФІЛАКТИКА ПРОФЕСІЙНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ

Профілактика професійних захворювань

На сьогодні рівень професійної захворюваності є серйозною медико-соціальною та економічною проблемою. Зростання рівня професійної захворюваності зумовлено впливом на працівника шкідливих факторів виробничого середовища. 
Небезпечні умови праці на підприємствах обумовлені недоліками технологічних процесів, нехтуванням гігієнічних нормативів, невикористанням індивідуальних засобів захисту.

При цьому варто зауважити, що профілактика професійних захворювань набагато ефективніша і менш витратна, ніж лікування або реабілітація потерпілих. Саме тому медичні огляди працівників, особливо тих, які мають шкідливі та небезпечні умови праці,  і це є вагомою частиною діяльності закладів охорони здоров’я зокрема профілактичного відділення міськрайТМО, яке направлене на оцінку показників стану здоров’я працівників, раннє виявлення та профілактику професійних і професійно зумовлених захворювань, своєчасне лікування хворих та їх оздоровлення, що відіграє важливу роль у  збереженні трудового потенціалу підприємств.У міськрай ТМО діє професійна ЛКК, яка видає висновки про професійну придатність та вирішує питання про направлення хворих з підозрою на професійне захворювання до клініки Київського інституту медицини праці.

 

Існуюча система надання медичної допомоги дозволяє здійснювати належний контроль за виявленням професійної патології, вирішення питань втрати працездатності, в зв’язку з умовами праці.

 

 Профілактичний медичний огляд проводиться на базі профілактичного відділення, 5 поверх поліклініки для дорослих, де працює Rо кабінет, ЕКГ кабінет, лабораторія та всі провідні фахівці.

 

Хворі з початковими формами професійної патології продовжують працювати за своєю професією. Саме на етапі початкових проявів необхідно систематично проводити курси відновлювального лікування, не допускаючи розвитку виражених інвалідизуючих форм професійної патології.

 

Такі галузі промисловості, як хімічна, деревообробна, сільськогосподарське виробництво, виробництво будівельних матеріалів, як і раніше, залишаються носіями несприятливих умов праці - токсичних речовин, промислових аерозолів, фізичних і біологічних факторів, здатних викликати розвиток професійних захворювань.

 Найпоширенішими професійними чинниками, які впливають на організм робітників є:


  • хімічні речовини;
  • вібрація та шум, пил;
  • перенапруження окремих органів і систем, що виникає у відповідь на тривале навантаження на одні і ті самі нервово-м'язові групи;


 

У разі тривалої дії на організм високих концентрацій пилу можуть розвинутися хвороби легенів і дихальних шляхів; під впливом високих рівнів вібрації, виникає вібраційна хвороба, внаслідок дії шуму - захворювання органів слуху - неврит, хімічних речовин – отруєння і т.д..

Розрізняють гострі і хронічні професійні захворювання та отруєння. Хвороби, зумовлені тривалим, протягом багатьох років, вдиханням невеликих концентрацій пари хімічних речовин, пилу, газів, впливом на організм вібрації і шуму, як правило, мають хронічний характер і виникають поступово - через 10-15 і більше років роботи в несприятливих умовах. Наприклад, вібраційна хвороба розвивається за 15-20 і більше років у разі нехтування гігієнічними рекомендаціями.

Прояви перших ознак хронічного отруєння пестицидами при контакті з ними без суворого виконання профілактичних заходів можуть спостерігати вже через 2-3 роки.

У тих рідкісних випадках, коли працюючі протягом одного робочого дня зазнають короткочасного, часто випадкового, впливу великих концентрацій хімічних речовин або якогось іншого шкідливого чинника (високої температури, випромінювання тощо) і при цьому не користуються засобами індивідуального захисту або порушують інші правила безпеки, може виникнути так зване гостре професійне отруєння або захворювання.

По Новоград-Волинському міськрайТМО знаходиться на обліку 38 осіб. Найбільше хворих з пневмоконіозами, хронічними бронхітами та бронхіальними астмами.

"Захворюванню легше запобігти, ніж його лікувати" - цей постулат стародавньої медицини актуальний в медицині взагалі і особливо в професійній патології, де причина захворювання відома.

 

Юрій Михайлович Дебич, завідувач профілактичним відділенням міськрайТМО.