Перекласти сторінку

Цивільна оборона

Медична служба цивільної оборониМедична служба цивільної оборони (МСЦО) - організація, створювана в мирний час на базі всіх органів та установ охорони здоров'я незалежно від відомчої належності по адміністративно-територіальному і виробничому принципам, призначається для здійснення комплексу спеціальних заходів щодо медичного забезпечення населення при загрозі збройного нападу противника і в умовах виникнення масових санітарних втрат.
МСЦО є складовою частиною сил цивільної оборони країни (союзної республіки, області, району, міста, об'єкта), що представляє собою систему загальнодержавних оборонних заходів, спрямованих на захист населення від впливу засобів масового ураження, забезпечення стійкості роботи об'єктів народного господарства у воєнний час і на ліквідацію наслідків застосування противником зброї масового ураження. Безпосереднє керівництво цивільною обороною в центрі і на місцях здійснюють відповідні органи влади.
Головними завданнями МСЦО є своєчасне надання всіх видів медичної допомоги постраждалим в різних осередках масового ураження з метою зниження смертності та якнайшвидшого відновлення їх здоров'я і працездатності, попередження виникнення і поширення інфекційних захворювань, забезпечення санітарного благополуччя населення та організація заходів щодо ліквідації несприятливих наслідків застосування противником зброї масового ураження.
Для виконання цих завдань завчасно створюються, оснащуються і готуються спеціальні органи управління, формування і установи МСЦО. Начальниками медичної служби ЦО призначаються, відповідно, керівники охорони здоров'я. Крім того, за рішенням виконкомів, робочих селищах, на підприємствах, в установах, колгоспах і радгоспах створюються і комплектуються за виробничим принципом, оснащуються і готуються масові обєктові формування МСЦО.
У складі МСЦО для надання медичної допомоги постраждалому населенню у вогнищах масового ураження є наступні основні формування: сан. дружини, загони сан. дружин (див. санітарна Дружина), ОПМ (див. Загін першої медичної допомоги), ЛШМД (бригади спеціалізованої медичної допомоги), ОСМП (загони спеціалізованої медичної допомоги) та ППЭО (рухомі протиепідемічні загони).
Порядок роботи формувань МСЦО визначається відповідно до прийнятої в країні системі лікувально-евакуаційного забезпечення постраждалого населення з урахуванням конкретної обстановки в осередках масових уражень, що характеризується величиною санітарних втрат (див. Санітарні втрати військ), структурою і тяжкістю уражень, зараженістю території, наявністю пожеж, завалів тощо.
В системі МСЦО передбачається широке використання за своїм призначенням на воєнний час стаціонарних медичних установ - лікарень МСЦО, санітарно-епідеміологічних станцій, станцій переливання крові та ін
МСЦО виконує свої завдання у тісній взаємодії з іншими службами ЦО при оперативному керівництві з боку Штабів ЦО.
Найважливішими видами діяльності МСЦО є: лікувально-евакуаційне забезпечення (див.), санітарно-гігієнічний та протиепідемічний забезпечення(див.), а також здійснення спеціальних заходів по захисту від зброї масового ураження (див. Захист від зброї масового ураження).

Медична служба цивільної оборони (МСЦО) входить в систему цивільної оборони країни. МСЦО організовує і здійснює під час війни лікувально-профілактичні, протиепідемічні та санітарно-гігієнічні заходи.
Всі ці заходи мають на меті надання в можливо короткі терміни медичної допомоги постраждалому населенню для зниження смертності та інвалідності серед уражених, для якнайшвидшого відновлення їх здоров'я і повернення до праці, а також для попередження розвитку масових інфекційних захворювань серед населення, особливо при застосуванні зброї і за несприятливої санітарно-гігієнічної обстановки в ядерному і хімічному осередках ураження.
Цивільна оборона в Україні є системою загальнодержавних оборонних заходів, спрямованих на захист населення і об'єктів народного господарства від зброї масового знищення (ядерного, хімічного і бактеріологічної). На цивільну оборону покладаються такі основні завдання: своєчасне оповіщення населення про загрозу нападу противника і про самому нападі; організація захисту населення від сучасних засобів масового знищення (ядерного, хімічного і бактеріологічної зброї); проведення заходів, що забезпечують роботу найважливіших об'єктів народного господарства в разі застосування противником зброї масового ураження; організація рятування та надання медичної допомоги постраждалому населенню, а також проведення невідкладних аварійно-відновлювальних робіт в осередках ураження.
Цивільна оборона організується у всіх містах і сільських районах країни органами влади. Начальниками її є голови виконавчих комітетів Рад депутатів трудящих. Для безпосереднього керівництва всіма проведеними заходами організовуються штаби цивільної оборони. Неодмінною умовою виконання завдань, покладених на цивільну оборону, є попередня підготовка населення і всіх об'єктів народного господарства. У системі цивільної оборони є спеціальні служби, організовані на базі різних міністерств і відомств (зв'язку, протипожежна охорона порядку і безпеки, торгівлі та харчування й ін). Однією з найважливіших служб є МСЦО.
В основу організації і діяльності МСЦО у воєнний час покладені наступні принципи: організація її на базі всіх існуючих лікувально-профілактичних і санітарно-протиепідемічних установ незалежно від їх відомчої належності з залученням широких мас населення; підготовка формувань та закладів служби для організації мед. забезпечення населення при застосуванні будь-якої зброї масового знищення (ядерного, хімічного, бактеріологічного) окремо і в різних комбінаціях; лікувально-евакуаційне обслуговування уражених на основі єдиної системи двох етапів мед. евакуації (першого - в самому подвергшемся нападу місті і другого - у його заміській зоні); постійна готовність до дії, в тому числі і при раптовому нападі противника, з широким маневром сил і засобів у порядку міжміський, міжобласний і міжреспубліканської допомоги; завчасне вжиття заходів до захисту та евакуації медперсоналу та лікувальних закладів для максимального збереження сил і засобів МСЦО при нападі супротивника; широка підготовка населення до надання само - і взаємодопомоги.
МСЦО України має в своєму складі: органи управління; загони і окремі санітарні дружини, формування на базі лікувально-профілактичних і санітарно-протиепідемічних закладів (загони першої медичної допомоги, спеціалізованої медичної допомоги і рухомі протиепідемічні); лікувальні установи у складі лікарняних колекторів в заміській зоні міст - ймовірних об'єктів нападу противника. Крім того, ряд установ органів охорони здоров'я, існуючих в мирний час, використовується за їх профілем і у воєнний час (наприклад, станції та інститути переливання крові, санітарно-епідеміологічні станції та ін).
Начальниками МСЦО області (краю), міста та сільських районів відповідно є завідуючі обласними (крайовими) та міськими відділами охорони здоров'я та головні лікарі лікарень сільських районів. Всі начальники мед. служби підпорядковуються відповідно начальникам цивільної оборони області (краю), міста та сільського району. Органами управління є штаби МСЦО, організовані при всіх начальників служби. Вони здійснюють повсякденну роботу по організації сил і засобів служби, організовують підготовку всього особового складу служби, всіх формувань та установ, а також забезпечують оперативне керівництво і управління силами та засобами служби при нападі супротивника і виникненні вогнищ ураження.
При організації мед. забезпечення населення прийняті наступні види медичної допомоги: 1) перша, надається самим населенням в порядку самодопомоги і взаємодопомоги, а також санітарними дружинами та особовим складом формувань інших служб цивільної оборони; 2) перша лікарська, що надається на першому етапі мед. евакуації загонами першої медичної допомоги (ОПМ) та силами частково збережених лікувально-профілактичних установ; 3) спеціалізована, яка надається на другому етапі мед. евакуації в заміській зоні в профільованих лікарнях, що входять до складу лікарняних колекторів.
Найбільш масовими формуваннями МСЦО є санітарні дружини, організовувані на промислових підприємствах, в установах, навчальних закладах, колгоспах, радгоспах, на залізничному і водному транспорті з числа робітників, службовців, учнів. Їх підготовка здійснюється комітетами товариств Червоного Хреста і Червоного Півмісяця. Сандружина складається з 23 чоловік: командир, політрук, зв'язковий (він же зав. господарством дружини), 5 санітарних ланок (по 4 чол.). Вона оснащена санітарними сумками з перев'язувальними засобами та медикаментами, ношами та засобами індивідуального захисту. Основним призначенням сан. дружин є надання першої медичної допомоги потерпілим у вогнищах масового ураження, а також організація розшуку і виносу уражених (як правило, силами рятувальних загонів цивільної оборони, які організуються з населення). Сандружини можуть також залучатися для навантаження і розвантаження уражених на санітарному транспорті, по догляду за ураженими в лікарнях і для проведення санітарних та протиепідемічних заходів. Для зручності управління на великих підприємствах, у навчальних закладах та радгоспах, де організується кілька сан. дружин, з них створюються загони (у складі 3-4 дружин).
Обсяг першої медичної допомоги, що надається сандружинами (загонами): накладання первинних пов'язок при пораненнях і опіках; тимчасова зупинка кровотечі за допомогою давлючої пов'язки, джгута («закрутка»); іммобілізація кінцівок при переломах кісток і великих пошкодженнях м'яких тканин; найпростіші протишокові заходи (спокій, зігрівання, ін'єкції морфіну тощо); штучне дихання; правильне укладання на носилки; надягання протигаза; дача всередину або введення за допомогою шприц-тюбика антидотів, обробка шкіри і одягу за допомогою індивідуального противохимического пакета (в хімічному вогнищі ураження).
Надання першої медичної допомоги поєднується з сортуванням, яка зводиться до вирішення питання про черговість надання допомоги і винесення в загін першої медичної допомоги. В бактеріологічному осередку ураження сан. дружини залучаються для виявлення хворих шляхом подвірних обходів, проведення санітарної обробки, дезінфекційних заходів і здійснення екстреної профілактики серед населення, подвергшегося нападу.
Загін першої медичної допомоги (ОПМ) є основним рухомим формуванням МСЦО для надання першої лікарської допомоги в осередку ураження. Його основні завдання: організація в осередках ураження надання постраждалим першої медичної допомоги силами сан. дружин; розгортання медпункту, що є першим етапом мед. евакуації, на якому здійснюються прийом уражених, їх мед. сортування, надання першої лікарської та кваліфікованої допомоги за життєвими показаннями, а також госпіталізація нетранспортабельних; дозиметричний контроль, часткова санітарна обробка і дезактивація одягу і взуття уражених; підготовка уражених до евакуації в заміську зону на другий етап мед. евакуації і навантаження їх на санітарний транспорт; медичне постачання своїх підрозділів і доданих сандружин.
Для ОПМ встановлена типова штатна чисельність в 144 людини, в тому числі 8 лікарів, 38 середніх медпрацівників (медсестер), 3 политработника, 72 санітара (у тому числі дві прикріплені сан. дружини) та 23 особи обслуговуючого персоналу. Чисельність особового складу загону може варіювати в залежності від числа лікарів та іншого медперсоналу, наявного в лікувальному закладі, на базі якого формується загін. Організаційна структура ОПМ представлена на рис. 1. ОПМ має табельну мед. і санітарно-господарське майно, а також рухому електростанцію і автотранспорт.організаційна структура ОПМ
Рис. 1. Організаційна структура ОПМ.


Обсяг першої лікарської допомоги, що надається в ОПМ: огляд і мед. сортування для визначення черговості і характеру медичної допомоги, потреби і черговості подальшої евакуації в профільовані лікарні заміської зони; заповнення мед. картки первинного обліку на всіх залишаються в OIIM і евакуйованих уражених; введення за показаннями протиправцевої сироватки; застосування з метою профілактики антибіотиків; протишокові заходи (зігрівання, переливання крові або кровозамінників, застосування стимуляторів нервової і серцево-судинної систем); остаточна зупинка кровотечі; накладання і виправлення пов'язок при пораненнях; іммобілізація кінцівок; відновлення дихальної функції (штучне дихання, дача кисню); оперативні втручання за життєвими показаннями (трахеотомія, лапаротомія, декомпресійна трепанація і ін).
Залежно від що складається обстановки (надходження уражених, у тому числі переважно ходячих або носилочных, кількості медперсоналу, радіаційної обстановки) обсяг допомоги може бути змінена.
Другим етапом мед. евакуації є лікарняна база, развертываемая на евакуаційних напрямках з міста - можливого об'єкта нападу противника.
Лікарняна база (Б) - сукупність кількох (5-7) лікарняних колекторів. По структурі кожен колектор зазвичай є багатопрофільним лікарняними об'єднанням, що складається з декількох однопрофільних лікарень - опікових, травматологічних, нейрохірургічних (приймають уражених з ушкодженнями черепа, хребта, вуха, горла, носа, очей та щелепно-лицьовими), торакоабдоминальных (у тому числі для уражених з урологічними та гінекологічними пошкодженнями), для уражених в стегно і великі суглоби, терапевтичних (в тому числі для хворих з променевою хворобою).
Для прийому та лікування легко уражених у складі кожного лікарняного колектора передбачається пункт збору легко уражених (ПСЛП) з лікарнею на 50 ліжок. Кожен лікарняний колектор, як правило, розгортається в межах одного адміністративного району. В кожному лікарняному колекторі передбачається головна лікарня, зазвичай організована на базі центральних районних лікарень мирного часу. Основним призначенням цієї лікарні є: керівництво підготовкою, розгортанням і лікувальною діяльністю всіх лікарень, що входять до складу лікарняного колектора; мед. сортування уражених на спеціально організованого сортувальній майданчику у складі самої головної лікарні або на базі найближчій до вогнища ураження лікарні з подальшим направленням уражених в лікарні за профілем; прийом найбільш важко уражених, які не можуть слідувати в профільовані лікарні; організація мед. постачання і постачання кров'ю та кровозамінниками лікарень, що входять до складу даного лікарняного колектора. Організаційна структура головного лікарні представлена на рис. 2.
Організація спеціалізованої медичної допомоги у лікарняних колекторах забезпечується наданням лікарням бригад спеціалізованої медичної допомоги. В мирний час на базі всіх клінічних та інших великих лікарень, медінститутів, інститутів удосконалення лікарів та спеціалізованих науково-дослідних клінічних інститутів організовуються загони і окремі бригади спеціалізованої медичної допомоги. Загін складається з 14 (і більше) бригад спеціалізованої допомоги, в які входять лікарі-фахівці, середній медперсонал і спеціальне мед. майно. У складі загону можуть бути бригади: сортувальна, загальнохірургічна, травматологічна, нейрохірургічна, торакоабдоминальная, опікова, офтальмологічна, щелепно-лицьова, оториноларингологічна, токсико-терапевтична, інфекційна, радіологічна, гінекологічна, рентгенологічна, психоневрологічна, переливання крові, анестезіологічна та інші. Розпорядження відповідних начальників МСЦО бригади спеціалізованої медичної допомоги надаються профільованим лікарням, де вони організовують спеціалізовану медичну допомогу та проводять необхідні оперативні втручання по своїй спеціальності.організаційна структура головного лікарні
Рис. 2. Організаційна структура головного лікарні.На шляхах евакуації з ОПМ в лікарняну базу організовується один або кілька мед. розподільних пунктів (МРП), на які покладається напрямок автотранспорту з ураженими за лікарняними колекторам з урахуванням їх загальної ліжкової потужності. При цьому на МРП автотранспорт не затримується і ведеться лише загальний облік уражених, які направляються у той чи інший лікарняний колектор.
На кордоні лікарняних колекторів на дорогах виставляються допоміжні розподільні пости (ВРП), які направляють автотранспорт з ураженими, призначеними для даного колектора, на сортувальну площадку своєї головної лікарні, де здійснюється медсортировка з подальшим направленням уражених за призначенням у відповідну профільовану лікарню. Загальне керівництво підготовкою, розгортанням і лікувальною діяльністю лікарняних баз здійснює управління лікарняної бази (УББ).
У загальній системі МСЦО важливе місце займають заходи щодо захисту хворих та медперсоналу від радіаційних уражень і поразок хімічною і бактеріологічною зброєю. Для цього використовуються індивідуальні та колективні засоби захисту (див. Противолучевая захист, Санітарно-хімічний захист). Спеціальні інструкції передбачають організацію в формуваннях і установах МСЦО заходів з протихімічного, протирадіаційного і противобактериологической захисту. См. також Лікувально-евакуаційне забезпечення військ.